siedziska składane

siedziska składane
siedziska składane
siedziska składane
siedziska składane
Dodaj siedziska składane do listy życzeń.

Siedzisko do obiektów użyteczności publicznej świetnie sprawdza się w wąskich ciągach komunikacyjnych bo zajmuje jedynie 13 cm po złożeniu i posiada mechanizm samopowrotu

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu: 33 283,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.