Kontakt i dane firmy

EMI PLUS Sp. J.
wyposażenie dla firm i instytucji

ul. Smoluchowskiego 2, 20-474 Lublin
NIP: 7123005808

Tel/Fax: 81-740-97-95
Tel: 81-740-97-96
Tel kom: +48 512-486-991

E-mail: biuro@emiplus.pl

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu: 33 283,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.