Kosze wolnostojące, popielnice, pojemniki na piasek i sól

Kosze uliczne

Prezentujemy profesjonalne metalowe kosze uliczne i parkowe, które zapewniają zachowanie czystości w różnorodnych miejscach publicznych. Oferowany asortyment jest przykładem zastosowania niezawodnych rozwiązań w branży oraz najlepszej jakości materiałów. Wszystkie kosze uliczne i parkowe wyprodukowaliśmy z użyciem blachy ocynkowanej #0,90÷2,00 mm. Wyjątkiem jest ażur modelu KU-50 i KA-2, wykonanego w oparciu o blachę ocynkowaną lub czarną.

Zastosowanie ceownika hutniczego 50 przy produkcji słupków, a także farb proszkowych sprawia, że nasze produkty cieszą się popularnością nie tylko wśród mieszkańców dużych miast, takich jak Lublin, Wrocław lub Warszawa. Prawie wszystkie kosze uliczne i parkowe wyposażone są w popielnice. Wyjątek stanowią warianty KW-70, KZ-20, KO-8, KO-7 oraz KO-4. Nasze produkty są przykładem estetycznego, kolorowego i atrakcyjnego designu.

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu: 33 283,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.