Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem Serwisu www.emiplus.pl, www.emiplus.com.pl dalej Serwisem jest firma „EMI Plus sp.j. ” z siedzibą w Lublinie 20-474, ul. Mariana Smoluchowskiego 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku , VI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257159, działająca pod marką „EMI Plus” i zwana dalej „EMI Plus” lub Serwisem.
2. EMI Plus Sklep stacjonarny – sklep firmowy EMI Plus będący własnością firmy „EMI Plus sp.j. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski” z siedzibą w Lublinie znajdujący się w Lublinie przy ul. Mariana Smoluchowskiego 2, a czynny poniedziałek-piątek: w godzinach 8-16.
3. Serwis internetowy www.emiplus.pl, www.emiplus.com.pl ma na celu informowanie Klientów o aktualnej ofercie EMI Plus (Platforma Informacyjna) i umożliwia ustalenie szczegółowych warunków zakupu asortymentu dostępnego na zamówienie w sprzedaży bezpośredniej.
4. Platforma informacyjna nie jest sklepem internetowym, ze względu na złożoność i specyfikę produktów jest ona tylko ich prezentacją, która umożliwia po uszczegółowieniu przez Klienta niezbędnych informacji, tj. jakie cechy posiada i ma posiadać produkt będący przedmiotem jego zainteresowania, złożenie zamówienia na dostarczenie mu wybranego produktu w drodze zamówienia realizowanego w tradycyjny sposób przez sklep stacjonarny, choć z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
5. Klient może albo zakupić produkt, o cechach którego specyfikacja jest prezentowana albo poprzez kontakt z pracownikami sklepu za pomocą telefonu, faxu lub maila może ustalić czy istnieje możliwość modyfikacji produktu i dopasowania jego cech wedle swojego zapotrzebowania.
6. Prezentacje produktów i ich cenniki znajdujące się na stronie Serwisu w ramach produktów objętych Platformą Informacyjną nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Serwisu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzgodnienia czy istnieje możliwość dostawy w podane przez siebie miejsce i jej kosztów należy skontaktować się z personelem.
8. Klientem będącym stroną dokonującą zakupów w ramach Platformy Informacyjnej może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, gdy dokonuje czynności w imieniu tego podmiotu.
9. Klient, który dokonał zakupu zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury w postaci: imienia i nazwiska lub danych osoby prawnej, adresu zamieszkania, numeru NIP, jeżeli faktura ma być wystawiona na podmiot gospodarczy oraz adresu dostarczenia towaru, jeżeli jest inny niż wskazany do wystawienia faktury.
10. Podanie przez Klienta numeru NIP w celu wystawienia faktury jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co oznacza, że stosują się do niego szczególne zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców i zgadza się z postanowieniem iż towar do chwili całkowitej zapłaty pozostaje własnoćią firmy EMI Plus. sp.j.
11. Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie EMI Plus sp.j. W przypadku powstania szkody w majątku EMI Plus sp.j. na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości.
12. Odbiór towaru. Przy odbiorze towaru od firmy przewozowej lub bezpośrednio w magazynie EMI Plus sp.j. prosimy aby Klient sprawdził jakościowo i ilościowo dostarczany towar. Sprawdzenie powinno nastąpić najlepiej w obecności pracownika ekipy transportowej lub montażowej, a w przypadku odbioru własnego w obecności magazyniera. Wszelkie zastrzeżenia prosimy aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, zwłaszcza uszkodzenia naocznie widoczne. Szczególnie prosimy sprawdzić wszystkie elementy szklane oraz opakowania zewnętrzne (przy montażu własnym Klienta), czy nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych.
13. Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją. Dołączoną do mebla kartę gwarancyjną należy zachować przez okres obowiązywania gwarancji.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE informujemy że:
1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest EMI Plus sp.j. M. Dobrowolski i M. Topolski  siedzibą w Lublinie 20-474, ul. M. Smoluchowskiego 2,
2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do realizacji wysyłek informacji handlowych.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

Akceptując powyższe informacje wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EMI Plus sp.j.
Jeżeli nie akceptują Państwo powyższych informacji, prosimy o inną formę kontaktu z firmą EMI Plus pod nr tel. 81 740 97 95

 

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu: 33 283,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.