Metalowe zakluczane apteczki pierwszej pomocy do biura i firmy

Metalowe apteczki pierwszej pomocy zamykane na kluczyk

Metalowe apteczki naścienne pierwszej pomocy to niezbędne wyposażenie każdego biura i zakładu pracy. Wyposażone są w podstawowe produkty pierwszej pomocy jak bandaże, plastry, kompresy czy koc przeciwwstrząsowy, nożyczki, rękawiczki, maseczkę do sztucznego oddychania. Firmy, przedsiębiorstwa, instytucje, warsztaty dbające o swoich pracowników są świadome, że wypadek w pracy jest mniej prawdopodobny kiedy w pobliżu miejsca pracy są zachowane wszelkie procedury bezpieczeństwa i zasad BHP.

Zestawy pierwszej pomocy, gaśnica, wykaz telefonów alarmowych, wytyczne postępowania ratowniczego i jasne oznaczenia dróg ewakuacyjnych budynku to najlepszy sposób na uniknięcie katastrofy podczas wypadku w pracy. Nasza firma oferuje asortyment wyposażenia dla firm. Metalowe apteczki pierwszej pomocy na klucz, to podstawowe produkty przydatne podczas skaleczeń, wstrząsów, drobnych wypadków na zabezpieczonym terenie zakładu pracy. Szafki są wyposażone tak, aby ułatwić akcję ratunkową i zakluczane, aby niepożądane osoby nie miały do nich dostępu.

Apteczki pierwszej pomocy naścienne zakluczane to produkt, który gwarantuje bezpieczeństwo i stanowi podstawową pomoc, gdzie powinniśmy się udać w razie wypadku na terenie firmy. Do dużego biura czy korporacji warto zamówić ich większą ilość. Szafki są metalowe, ponieważ najlepiej chronią i przechowują wszelkiego rodzaju pomoc medyczną oraz leki. Do biura najlepiej wykorzystywaną dla nich przestrzenią jest ścianka holu czy przedpokoi przejściowych gdzie są najbardziej widoczne i dostępne.

#

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski. Planowane efekty związane są z zachowaniem płynności finansowej co pozwoli na prowadzenie działalności przez co najmniej 3 miesiące od daty otrzymania dofinansowania.
Wartość projektu: 33 283,98 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 100 proc.